Doručení do 5 pracovních dnů do Spojeného království*

Zásady ochrany osobních údajů

Event Merchandising Limited ("my") se zavazujeme chránit a respektovat vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Tyto zásady (spolu s našimi podmínkami použití) stanoví základ, na kterém budeme používat jakékoli osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete.

Tyto zásady se vztahují na: (i) používání webových stránek, které vlastníme a provozujeme (v obchodě Love Island UK Store) (dále jen „stránka“) a používání našich marketingových aktivit, včetně informačních bulletinů, e-mailů, soutěží a jakýchkoli jiných produktů nebo aktivit která odkazuje na tyto zásady nebo na ně jinak odkazuje (společně se stránkou a „produkty Love Island UK“). Přečtěte si prosím pozorně následující, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a toho, jak s nimi budeme nakládat. Návštěvou nebo používáním produktů Love Island UK přijímáte a souhlasíte s postupy popsanými v těchto zásadách.

 

Správce údajů

Pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů je správcem údajů Event Merchandising Limited , společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 1618411, registrovaná adresa je Unit 11, The Edge Business Centre, Humber Rd, London NW2 6EW.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad, informací, které o vás shromažďujeme, nebo našich činností zpracování osobních údajů v souvislosti s vaším jednáním s produkty Love Island UK, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: General Counsel at Event Merchandising Limited , na adrese jeremy@eventmerch.com

Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím fyzické pošty na adresu Event Merchandising Limited, Unit 11, The Edge Business Centre, Humber Rd, London NW2 6EW, Spojené království, k upozornění našeho hlavního právníka.

Informace o ochraně údajů obecně jsou také na webových stránkách komisaře pro informace na adrese www.ico.gov.uk nebo na oficiálních webových stránkách Evropské unie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- ochrana_cs .

Informace, které o vás shromažďujeme

Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

Informace, které nám poskytnete. Jedná se o informace o vás, které dobrovolně poskytnete a sdílíte s námi vyplněním formuláře nebo pole na Stránce, jakoukoli jinou komunikací (např. e-mailem, telefonem, poštou atd.) nebo když požádáte o příjem určitého obsahu, který můžeme vytvořit k dispozici prostřednictvím produktů Love Island UK. Zahrnuje informace, které poskytnete, když se zaregistrujete k odběru našeho e-mailového zpravodaje a když nahlásíte problém s naší stránkou nebo stáhnete obsah z této stránky. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat vaše jméno a e-mailovou adresu a také jakýkoli jiný obsah, který poskytnete prostřednictvím výše uvedených komunikačních kanálů.

Informace, které o vás shromažďujeme. S ohledem na vaše používání produktů Love Island UK budeme automaticky shromažďovat následující informace:

 • Technické informace, například: IP adresa, typ prohlížeče, verze operačního systému, typ zařízení, model zařízení, orientace zařízení, verze aplikace, volné místo na disku v zařízení a další podobné technické informace, které se obvykle získávají z prohlížeče nebo zařízení automaticky při návštěvě nebo interakce s internetem a mobilními produkty.
 • Informace o použití, například: stránky, které jste navštívili v produktech Love Island UK, kam jste klikli, vyhledávání provedená v produktech Love Island UK, čas a datum incidentů, chybová zpráva o incidentech, které předplatné bylo zakoupeno, úspěch/neúspěch platby a další podobné informace související s tím, jak jste používali produkty Love Island UK. Může také obsahovat informace související s tím, zda jste obdrželi, otevřeli nebo klikli na jakýkoli odkaz v e-mailu, který vám byl zaslán.

Určité technické informace nebo informace o použití mohou být, buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými údaji, považovány za osobní údaje podle zákonů na ochranu údajů a my se zavazujeme, že s takovými údaji budeme nakládat v souladu s nimi.

Technické informace a informace o používání shromažďujeme pomocí souborů cookie a jiných podobných technologií (např. pixely, webové majáky, JavaScript atd.). Tyto technologie nám pomáhají analyzovat, jak jsou produkty Love Island UK používány, a přizpůsobovat obsah produktů Love Island UK, který je pro vás relevantní. Prostřednictvím této technologie však nesledujeme žádné platební údaje. Další informace o těchto technologiích, včetně toho, jak spravovat vaše preference týkající se souborů cookie, naleznete níže v našich Zásadách používání souborů cookie.

Někdy můžeme také získat výše uvedené informace ze zdrojů třetích stran, jako jsou různé nástroje a služby obchodní podpory nabízené poskytovateli třetích stran, které používáme (např. analytické služby Crashlytics a Firebase nabízené společnostmi Google).

 

Jak informace využíváme

Je důležité, abyste pochopili, jak a proč používáme osobní údaje, které o vás shromažďujeme. V této části jsou uvedeny různé účely, pro které osobní údaje zpracováváme, a jaké typy osobních údajů pro jednotlivé účely potřebujeme.

Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, když nám to zákon umožňuje. Nejčastěji budeme vaše osobní údaje používat za následujících okolností:

 • zpracovávat vaše dotazy a odpovídat na vaše požadavky;
 • za účelem správy vašeho předplatného zpravodaje Love Island UK;
 • abychom vám poskytli nabídky týkající se produktů Love Island UK a další marketingové materiály;
 • kde potřebujeme splnit zákonnou povinnost;
 • tam, kde je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a vaše zájmy a základní práva nepřevažují nad těmito zájmy.

Vaše osobní údaje můžeme také použít v následujících situacích, které jsou pravděpodobně vzácné:

 • kde potřebujeme chránit vaše zájmy (nebo zájmy někoho jiného).
 • tam, kde je to potřeba ve veřejném zájmu nebo pro úřední účely.

V některých případech můžeme použít vaše osobní údaje k prosazování oprávněných zájmů našich vlastních nebo třetích stran za předpokladu, že vaše zájmy a základní práva nepřevažují nad těmito zájmy. Situace, ve kterých budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů, jsou uvedeny níže:

 • optimalizovat a zlepšit výkon a obsah produktů Love Island UK;
 • abychom vám poskytli informace o produktech Love Island UK, které mohou zahrnovat marketingové a propagační aktivity související s produkty Love Island UK;
 • abychom vám poskytli nebo umožnili vybraným třetím stranám, aby vám poskytly informace o zboží nebo službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat;
 • abychom vás informovali o změnách produktů Love Island UK;
 • zajistit, aby byl obsah z produktů Love Island UK prezentován co nejefektivnějším způsobem pro vás a pro váš počítač;
 • abychom zabránili podvodu nebo poškození Nás nebo jakékoli třetí strany a zajistili bezpečnost produktů Love Island UK a naší sítě;
 • kde je nutné vymáhat naše práva, například vymáhat nároky, které vůči vám můžeme mít v souvislosti s vaším používáním produktů Love Island UK.

Změna účelu. Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, ledaže bychom se důvodně domnívali, že je potřebujeme použít z jiného důvodu a že je tento důvod slučitelný s původním účelem. Pokud budeme potřebovat použít vaše osobní údaje pro nesouvisející účely, upozorníme vás a vysvětlíme vám právní základ, který nám to umožňuje.

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho vědomí nebo souhlasu v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to vyžaduje nebo umožňuje zákon.

Kdy můžeme použít vaše údaje, abychom vás kontaktovali?

 • Abychom vám mohli poskytovat nabídky týkající se produktů Love Island UK a další marketingové materiály, pokud nám k tomu dáte svolení.
 • Ohledně doručení objednávky.
 • Kde potřebujeme splnit zákonnou povinnost

Sdílení vašich informací s třetími stranami

Možná budeme muset vaše údaje sdílet s třetími stranami, včetně poskytovatelů služeb třetích stran. Požadujeme, aby třetí strany respektovaly bezpečnost vašich údajů a zacházely s nimi v souladu se zákonem.

 • Vybrané třetí strany včetně:
  • obchodní partneři a poskytovatelé služeb, kteří pomáhají spravovat naše IT a komunikaci za účelem přizpůsobení marketingu a reklamy a hostování stránek; a
  • poskytovatelé analytických služeb a vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci produktů Love Island UK.

Vaše osobní údaje také zpřístupníme třetím stranám:

 • V případě, že prodáme nebo koupíme jakýkoli podnik nebo majetek, v takovém případě zpřístupníme vaše osobní údaje potenciálnímu prodejci nebo kupujícímu takového podniku nebo majetku.
 • Pokud Event Merchandising Limited nebo v podstatě všechna jeho aktiva získá třetí strana, v takovém případě budou osobní údaje, které má o svých zákaznících, jedním z převedených aktiv.
 • Pokud máme povinnost zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění jakékoli zákonné povinnosti nebo za účelem vymáhání nebo uplatňování podmínek prodeje a jiných dohod; nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti Event Merchandising Limited, našich zákazníků nebo jiných. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.

Kde uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme ukládat na našich vlastních serverech i na serverech provozovaných poskytovateli hostingu dat třetích stran. Všechny informace, které nám poskytnete, jsou v současné době zpracovávány a ukládány naším zpracovatelem údajů je Shopify.

Přenos informací mimo EHP

Vaše osobní údaje můžeme předat našim poskytovatelům služeb mimo EU. Pokud tak učiníme, můžete očekávat podobný stupeň ochrany vašich osobních údajů, jaký je vyžadován na území Evropské unie.

Mail Chimp sídlí v USA, ale předáváme jim data, protože jsou signatáři rámce EU Privacy Shield, který od nich vyžaduje, aby poskytovali podobnou ochranu jako osobní údaje sdílené mezi Evropou a USA.

Více informací o rámci EU Privacy Shield naleznete na https://www.privacyshield.gov/welcome , na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension -data-protection/eu-us-data-transfers_en a https://ico.org.uk/make-a-complaint/eu-us-privacy-shield/ .

 

Bezpečnostní

Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě vašich osobních údajů, jejich použití nebo přístupu k nim neoprávněným způsobem, pozměnění nebo zveřejnění. To zahrnuje technologii Secure Socket Layer (SSL), která zajišťuje, že vaše údaje jsou v bezpečí a informace, které poskytujete, jsou plně zašifrované, aby je nemohly číst třetí strany.

Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, které to potřebují znát. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze na základě našich pokynů a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Zavedli jsme postupy, jak se vypořádat s jakýmkoli podezřením na porušení zabezpečení dat, a upozorníme vás a jakýkoli příslušný regulační orgán na podezření na porušení, pokud to máme ze zákona.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů, pro které jsme je shromáždili a které jsou uvedeny v části 3 těchto zásad.

Když používáme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, uchováme vaše údaje, dokud se neodhlásíte z přijímání marketingových materiálů v souladu se zákony na ochranu údajů, za předpokladu, že budeme muset uchovávat určité informace, abychom mohli vést záznam o vaší žádosti. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat také po dobu, která je nezbytná pro uplatnění našich právních nároků a dodržování našich zákonných povinností (jako jsou daňové a účetní povinnosti).

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat, aby s vámi již nemohly být spojovány, v takovém případě můžeme takové informace použít bez dalšího upozornění.

 

Vaše právo na přístup, opravu, vymazání a omezení

Vaší povinností nás informovat o změnách. Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Informujte nás prosím, pokud se vaše osobní údaje, které s námi dobrovolně sdílíte, kdykoli v budoucnu změní.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji. Za určitých okolností máte ze zákona právo na:

 • Požádat o přístup k vašim osobním údajům (běžně známé jako „ žádost o přístup subjektu údajů “). To vám umožní obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zákonně zpracováváme.
 • Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme . To vám umožní opravit jakékoli neúplné nebo nepřesné informace, které o vás máme.
 • Požádejte o vymazání vašich osobních údajů . To vám umožňuje požádat nás o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje žádný dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali. Máte také právo nás požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže).
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se spoléháme na oprávněný zájem (nebo zájmy třetí strany) a existuje něco o vaší konkrétní situaci, která vás nutí vznést námitku proti zpracování z tohoto důvodu. Máte také právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů . To vám umožňuje požádat nás, abychom pozastavili zpracování vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom zjistili jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování.
 • Požádat o předání vašich osobních údajů jiné straně.
 • Podejte stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na naše činnosti související se zpracováním osobních údajů . Vzhledem k tomu, že jsme společnost se sídlem ve Spojeném království, naše zpracovatelské činnosti jsou pod dohledem úřadu Information Commissioner's Office (dále jen „ICO“). Více informací o ICO, včetně pokynů pro podání stížnosti, je k dispozici na: https://ico.org.uk/ .

Pokud chcete zkontrolovat, ověřit, opravit nebo požádat o výmaz svých osobních údajů, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo požádat, abychom předali kopii vašich osobních údajů jiné straně, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu na : Jeremy@eventmerch.com

Obvykle není vyžadován žádný poplatek. Za přístup ke svým osobním údajům (nebo za uplatnění jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit poplatek. Pokud je však vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek. Případně můžeme za takových okolností odmítnout žádosti vyhovět.

Co od vás můžeme potřebovat. Možná si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši identitu a zajistit vaše právo na přístup k informacím (nebo na uplatnění jakýchkoli vašich dalších práv). Toto je další vhodné bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou sděleny žádné osobě, která nemá právo je obdržet.

Právo odvolat souhlas. Za omezených okolností, kdy jste mohli poskytnout svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem svých osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo svůj souhlas s tímto konkrétním zpracováním kdykoli odvolat. Chcete-li svůj souhlas odvolat, kontaktujte Jeremy@eventmerch.com. Jakmile obdržíme oznámení, že jste svůj souhlas odvolali, nebudeme již zpracovávat vaše údaje pro účel nebo účely, se kterými jste původně souhlasili, pokud pro to nebudeme mít jiný legitimní základ ze zákona.

 

Webové stránky třetích stran

Naše stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na a z webových stránek našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud použijete odkaz na kteroukoli z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady nepřijímáme žádnou odpovědnost. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte tyto zásady.

 

Automatizované rozhodování/profilování

K automatizovanému rozhodování nebo profilování dochází, když elektronický systém používá osobní údaje k rozhodování bez lidského zásahu. Automatizované rozhodování můžeme používat za následujících okolností:

 • V případě, že je nutné splnit smlouvu s vámi a jsou zavedena vhodná opatření k ochraně vašich práv.
 • Za omezených okolností, s vaším výslovným písemným souhlasem a tam, kde jsou přijata vhodná opatření k ochraně vašich práv.

Údaje, které o vás máme, používáme k přizpůsobení obsahu zpráv, které vám zasíláme, abychom se pokusili zajistit, aby pro vás byly nabídky co nejrelevantnější, a abyste měli exkluzivní přístup k nejlepším nabídkám.

Nebudete podléhat rozhodnutím, která na vás budou mít významný dopad, a to výhradně na základě automatizovaného rozhodování, pokud pro to nemáme zákonný základ a my jsme vás na to upozornili.

 

Děti do 16 let

Staráme se o ochranu soukromí dětí mladších 16 let. Vědomě neshromažďujeme ani nezpracováváme osobní údaje od dětí ve věku 16 let nebo mladších nebo s ohledem na ně a abyste mohli používat produkty Love Island UK, musíte být starší 16 let.

Pokud je vám 16 let nebo méně, vždy, když nám poskytnete osobní údaje, získejte předem souhlas svého rodiče/zákonného zástupce.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a domníváte se, že vaše dítě ve věku 16 let nebo mladší poskytlo své osobní údaje nebo jiné údaje bez vašeho souhlasu, svolení nebo povolení – dejte nám prosím okamžitě vědět a my neprodleně zasáhneme, abychom vaše údaje o dítěti z naší databáze.

 

Změny našich zásad

Jakékoli změny, které v budoucnu provedeme v našich zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce a případně vám budou oznámeny e-mailem. Pravidelně se vraťte, abyste viděli aktualizace nebo změny našich zásad ochrany osobních údajů.